ÖZBEK İNŞAAT İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

İnsan Kaynakları departmanımızın vizyonu yetkinliği, motivasyonu ve performansı yüksek çalışanlar ile fark yaratmaktır.

Özbek İnşaat'ta benimsenen insan kaynakları politikaları iki önemli amaca hizmet etmektedir.

Bireyleri sorumluluk üstlenmek, inisiyatif kullanmak ve bu şekilde işlerine ve işlerinin sonuçlarına sahip çıkmak için motive etmek,

Bir yandan bireyi geliştirirken, öte yandan ekip çalışmasına teşvik ederek çalışanlarımızın iş hedeflerinde daha başarılı olmasını sağlamak.

Böylece hedeflere ve insan kaynağına daha iyi odaklanıp, kişilerin katma değerlerinin işin başarısındaki rolünü ön plana çıkarabileceğimize inanıyoruz. 
Yalın organizasyon yapımız ile çalışanlarımızın potansiyellerini etkin olarak kullanabilecekleri ve Özbek İnşaat'ın ana hedeflerine ulaşmasında değer yaratabilecekleri görevlerde değerlendiriyoruz.

Profesyonel sistemler aracılığı ile insan kaynakları süreçlerimizi yürütüyoruz.

İşin gerektirdiği nitelikler, kişisel beceriler ve bireysel performansları ele alarak, objektif ve adil bir değerlendirme yapıyoruz.

Çalışanlarımızın çalıştıkları birimin hedefleri ve Özbek İnşaat'ın kendilerinden beklentileri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayarak, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturuyoruz.

Çalışanlarımızın kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri ve işlerini daha iyi yapabilmeleri için gerekli eğitim ve gelişim imkanlarını sunuyoruz.

Özbek İnşaat'ı değerleri ve iş ilkelerine sadık kalan ve beklentileri karşılayan tüm çalışanları, şirkete yarattıkları değer doğrultusunda objektif ve adil bir şekilde ücretlendiriyoruz..